Wednesday, September 9, 2009

EKONOMI KAUM KADAZANDUSUN DAN MURUT DI SABAH

EKONOMI KAUM KADAZANDUSUN DAN MURUT DI SABAH


Anggaran Penduduk Mengikut Kumpulan Etnik, Sabah

Kumpulan Etnik

2005 (‘000)

2006 (‘000)

2007(‘000)

2008(‘000)

Warganegara Malaysia

2,203.8

2,248.1

2,293.4

2,339.6

Melayu

337.6

344.2

351.3

358.8

Kadazan/Dusun

523.3

532.2

541.5

551.3

Murut

96.5

99.0

101.6

104.3

Bumiputra lain

430.3

438.2

446.70

455.4

Cina

283.5

288.4

292.7

296.5

Lain-lain

141.2

144.2

147.2

150.2

Bukan Warganegara Malaysia

727.90

748.90

770.2

791.9

Jumlah

2,931.7

2,997.0

3,063.6

3,131.6

1. Berdasarkan kepada data diatas, kaum KDM merupakan kaum yang paling ramai dikalangan warganegara Malaysia yang menetap di Sabah.

2. Kebanyakan kaum KDM adalah di golongan yang berkecimpung dalam bidang pertanian.


Masalah Ekonomi Kaum KDM

Masalah ekonomi kaum KDM berhubungkait dengan bidang pelajaran, politik dan sosial.

1. Masih ramai lagi kaum KDM yang tidak mempunyai pelajaran yang tinggi.

2. Kaum KDM masih tergolong dalam golongan yang miskin, walaupun terdapat perubahan peningkatan dalam pendapatan secara kasar mereka.

3. Tidak ada halatuju yang sebenarnya bagi kaum KDM iaitu dimana KDM tidak ada kuasa menentukan keadaan sebenar.

4. Kaum KDM tidak dapat mencapai segala pembangunan yang sebenar berdasarkan keadaan pada masa ini.

5. Kaum KDM didiskriminasikan dan tidak mendapat layanan yang sepatutnya dalam bidang ekonomi disebabkan wakil dalam cabinet, “civil services”, “statutory bodies” dan sebagainya.

6. Pemimpin KDM bertelagah anatara satu sama lain dan berpecah belah disebabkan oleh kepercayaan politik masing-masing contohnya jealousy and crab mentality.